Rød valgdag

Den rødgrønne går inn for å endre valglova slik at valg må gjennomføres over to dager, søndag og mandag, viss minst en tredel av kommunestyre­representantene krever det. Sia regjeringspartiene har fleirtall på Stortinget kommer vel endringa til å gå gjennom uten andre dikkedarer enn protester fra de borgerlige, men jeg veit ikke om jeg liker det.

Jeg er for å la valget gå over to dager. Det har vært et problem i Oslo ved hvert eineste valg at køene utafor valglokalene mange steder er så lange mot slutten av mandag at folk gir opp og går uten å stemme. Det er lett å si at litt må vel folk orke for å få brukt stemmeretten sin, og det er særlig lett å si sånt viss man har en jobb som gir frihet til å stikke litt tidlig og man ikke må hente og fore ungene og skaffe dem barnevakt. Men å stå i en 200 meter lang kø kan fort ta motet fra noen som har jobba en heil dag, henta ungene, gitt dem middag, og endelig har kommet seg til stemmelokalet en halv time før det stenger.

Du får ingen premie for å gjette hvem som bor på hvilken side av byen, og omtrent hvor de ligger politisk. Det borgerlige fleirtallet i Oslo — Høyre, FrP, Venstre og KrF — er mot å utvide til to valgdager. Rødt, SV og Arbeiderpartiet er for. Det er sannsynlig at to valgdager vil øke valgoppslutninga, og det er nok venstresida som vil tjene på det. Ved lokalvalget i fjor var venstresida klart størst i de østlige bydelene og fikk fleirtall i 10 av 15 bydeler, men valgoppslutning på østkanten var også såpass mye lavere at det var de borgerlige som fikk fleirtall i bystyret.

(Så kan man jo lure på om de borgerlige partiene er bekymra for at bedre anledning til å avgi stemme vil føre til fleire stemmer til venstresida. Det er litt skummelt med demokrati, vi kan ikke ha for mye av det.)

Så ja, to valgdager — yay! Jeg er tvers gjennom for. Men jeg er ikke veldig for at et mindretall i bystyret skal bestemme at slik skal det være.

Det er unntaket at mindretallets meining gjelder, og når den gjør det, er det som regel ved å blokkere — grunnlovsendringer må for eksempel vedtas med 2/3 fleirtall. Og godt er det. Noen saker bør ha meir enn et knepent alminnelig fleirtall før man vedtar og gjennomfører — når man skal til å gjøre noe drastisk, er det greit med litt margin. Men den endringa regjeringspartiene går inn for, snur det på hodet.

Jeg er glad for at det ser ut til å bli to valgdager i Oslo, men jeg liker ikke måten det går gjennom på. Om noen vil overbevise meg om at denne lovendringa er en riktig ting, skal jeg ikke lukke øyne og ører, men da skal du argumentere godt.

2 kommentarer:

  1. Also sprach Gunnar Andreassen,

    2 dager (kun for Oslo) blir bare tull, Oslo burde ordne evt. problemer på andre måter.

  2. Also sprach Tiram,

    Det er fleire andre kommuner som har hatt valg over to dager før, så det er ikke bare ei Oslo-sak. Jeg skriver om Oslo fordi jeg bor, jobber og driver med politikk her :)

Legg igjen et svar

Du kan bruke disse XHTML-elementene (eller la være):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>